S. 3-710 Dossierfiche K. 51-1016

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot het beroepsleven
gegevensbank
paramedisch beroep
erkenning van diploma's
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1016/1 Wetsontwerp 19/4/2004
K. 51-1016/2 Verslag namens de commissie 13/5/2004
K. 51-1016/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/5/2004
K. 51-1016/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/5/2004
3-710/1 3-710/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 25/5/2004
3-710/2 3-710/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/6/2004
3-710/3 3-710/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1016/1
13/5/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1016/2
19/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 22-23
19/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 66, p. 37-38
Doc. K. 51-1016/4
19/5/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/5/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-710/1 3-710/1 (PDF)
25/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/6/2004   Inschrijving op agenda
10/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-62 Hand. 3-62 (PDF)
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 3-62 Hand. 3-62 (PDF)
Doc. 3-710/3 3-710/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/5/2004   Verzending naar commissie
26/5/2004   Inschrijving op agenda
26/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
26/5/2004   Bespreking
26/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
26/5/2004   Aanneming zonder amendering
2/6/2004   Inschrijving op agenda
2/6/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-710/2 3-710/2 (PDF)
10/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2005   Bekendmaking (9707-9708)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/5/2004, 2/6/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/5/2004 15 7/6/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/5/2004 60 19/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/11/2004 9/3/2005 , blz 9707-9708

Kruispuntbank van de wetgeving