S. 3-70 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Jean Cornil    Marie-Josť Laloy   

toelating van vreemdelingen
migratie
verwijdering
gevangenisstraf
rechtsbijstand
buitenlandse staatsburger
immigratie
asielzoeker
rechten van het individu
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
vreemdelingenrecht
steun voor de terugkeer
sociale bijstand
politiek asiel
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-70/1 3-70/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2003   Indiening
Herindiening 2-916/1 - 2000-2001 op 1 oktober 2001.
Doc. 3-70/1 3-70/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd