S. 3-698 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet en van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van de nabevallingsrust bij een meerlinggeboorte en de verlenging van de nabevallingsrust bij hospitalisatie van een pasgeboren kind
Annemie Van de Casteele   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
kind
ziekenhuisopname
ziekteverzekering
moederschapsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-698/1 3-698/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Indiening Doc. 3-698/1 3-698/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving