S. 3-693 Dossierfiche K. 51-1017

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E
Regering G. Verhofstadt II  

kansspel
speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1017/1 Wetsontwerp 9/4/2004
K. 51-1017/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/5/2004
3-693/1 3-693/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1017/1
5/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 147
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 40
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 56
Doc. K. 51-1017/2
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-693/1 3-693/1 (PDF)
2/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/8/2004   Bekendmaking (58939)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/5/2004 15 31/5/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/5/2004 0 31/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2004 5/8/2004 , blz 58939

Kruispuntbank van de wetgeving