S. 3-691 Dossierfiche K. 51-1005

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Regering G. Verhofstadt II  

belasting van natuurlijke personen
gedelegeerde wetgeving
besluit
aftrek vooraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1005/1 Wetsontwerp 5/4/2004
K. 51-1005/2 Verslag namens de commissie 5/5/2004
K. 51-1005/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/5/2004
3-691/1 3-691/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/5/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1005/1
5/5/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1005/2
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 25-32
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-39/o2)
Integraal verslag nr. 64, p. 53
Doc. K. 51-1005/3
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
22/4/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/11 3-82/11 (PDF)
22/4/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/11 3-82/11 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/5/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-691/1 3-691/1 (PDF)
20/5/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2004   Bekendmaking (50583)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/5/2004 5 19/5/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/5/2004 0 19/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2004 21/6/2004 , blz 50583

Kruispuntbank van de wetgeving