S. 3-684 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van de mogelijkheid een sticker aan te brengen op verkeerd geparkeerde voertuigen
Christian Brotcorne   

wegverkeer
bewustmaking van de burgers
overtreding
parkeerterrein

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-684/1 3-684/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2004
3-684/2 3-684/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2004   Indiening Doc. 3-684/1 3-684/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: verworpen (+38/-3/o14)
Aanneming van de conclusies van de commissie.
Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
24/11/2004   Inschrijving op agenda
24/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
24/11/2004   Bespreking
24/11/2004   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-3/o1)
24/11/2004   Verwerping
15/12/2004   Inschrijving op agenda
15/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-684/2 3-684/2 (PDF)
21/12/2004   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 21/12/2004
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 21/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verworpen 24/11/2004, 15/12/2004

Kruispuntbank van de wetgeving