S. 3-680 Dossierfiche K. 51-1182

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ:
- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946;
- tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington op 2 december 1946
Regering G. Verhofstadt II  

walvis
ratificatie van een overeenkomst
beschermde soort
vangstquota
regeling van de visserij
bescherming van de visbestanden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-680/1 3-680/1 (PDF) Wetsontwerp 11/5/2004
3-680/2 3-680/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/5/2004
K. 51-1182/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2004
K. 51-1182/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2004   Indiening Doc. 3-680/1 3-680/1 (PDF)
11/5/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/5/2004   Verzending naar commissie
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
18/5/2004   Bespreking
25/5/2004   Inschrijving op agenda
25/5/2004   Bespreking
25/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
25/5/2004   Aanneming zonder amendering
25/5/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-680/2 3-680/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1182/1
16/6/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 181
17/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 23-24
17/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 73, p. 32
Doc. K. 51-1182/2
17/6/2004   Aanneming zonder amendering
17/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2004   Bekendmaking (67652-67671)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/5/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/5/2004, 25/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2004 16/9/2004 , blz 67652-67671

Kruispuntbank van de wetgeving