S. 3-68 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk
Jean Cornil    Philippe Mahoux   

misdaad tegen de menselijkheid
postdienst
jood
nationaal-socialisme
extreem rechts
xenofobie
vrijheid van meningsuiting
Tweede Wereldoorlog
extremistische partij
persvrijheid
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-68/1 3-68/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/7/2003
3-68/2 3-68/2 (PDF) Advies van de Raad van State 5/12/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2003   Indiening
Herindiening 2-747/1 - 2000-2001 op 15 mei 2001.
Doc. 3-68/1 3-68/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/11/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/12/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-68/2 3-68/2 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
22/10/2003   Bespreking
22/10/2003   Commissie wenst extern advies: Raad van State
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Hoorzitting met professor FranÁois Tulkens
14/1/2004   Hoorzitting met professor Boudewijn Bouckaert
14/1/2004   Gedachtewisseling
21/4/2004   Inschrijving op agenda
21/4/2004   Hoorzitting met de heren Paul-Bernard Damiens, director Strategic & Regulatory Affairs, en Joost Vantomme, Deputy General Counsel, bij De Post
21/4/2004   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
21/4/2004   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/10/2003, 14/1/2004, 21/4/2004