S. 3-679 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, aan de burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar
Annemie Van de Casteele    Christel Geerts   

invaliditeitsverzekering
gezinsuitkering
meerderjarigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-679/1 3-679/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2004   Indiening Doc. 3-679/1 3-679/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
14/6/2004   Inschrijving op agenda
14/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
14/6/2004   Bespreking
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/6/2004, 24/1/2007

Kruispuntbank van de wetgeving