S. 3-671 Dossierfiche K. 51-865

Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet
Herman De Croo  

herziening van de grondwet
regionaal parlement
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-865/1 Herziening van de grondwet 4/3/2004
K. 51-865/2 Amendementen 30/3/2004
K. 51-865/3 Amendementen 20/4/2004
K. 51-865/4 Verslag namens de commissie 30/4/2004
K. 51-865/5 Tekst voorgelegd aan de plenaire vergadering 5/5/2004
K. 51-865/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/5/2004
3-671/1 3-671/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 7/5/2004
3-671/2 3-671/2 (PDF) Amendement 13/5/2004
3-671/3 3-671/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/5/2004
3-671/4 3-671/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2004   Indiening Doc. K. 51-865/1
30/4/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-865/4
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 21-36 + p. 54-55
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-21/o14)
Integraal verslag nr. 63, p. 55-56
Doc. K. 51-865/6
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/5/2004   Overzending Doc. 3-671/1 3-671/1 (PDF)
7/5/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/6/2004   Inschrijving op agenda
17/6/2004   Amendement ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-671/4 3-671/4 (PDF)
17/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-64 Hand. 3-64 (PDF)
17/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-10/o8) Hand. 3-64 Hand. 3-64 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/5/2004   Verzending naar commissie
13/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
13/5/2004   Bespreking
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
27/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-671/3 3-671/3 (PDF)
17/6/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2004   Bekendmaking (61639)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/6/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/5/2004, 27/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2004 13/8/2004, blz 61639