S. 3-662 Dossierfiche K. 51-735

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen
Regering G. Verhofstadt II  

maatschappelijk kapitaal
vennootschapsrecht
oprichting van een maatschappij
besloten vennootschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-735/1 Wetsontwerp 27/1/2004
K. 51-735/2 Amendementen 9/3/2004
K. 51-735/3 Verslag namens de commissie 23/4/2004
K. 51-735/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2004
K. 51-735/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2004
3-662/1 3-662/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/5/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/1/2004   Indiening Doc. K. 51-735/1
23/3/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-735/3
29/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 36-50
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-46/o1)
Integraal verslag nr. 61, p. 69
Doc. K. 51-735/5
29/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/5/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-662/1 3-662/1 (PDF)
18/5/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging Doc. 3-662/1 3-662/1 (PDF)
27/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2004   Bekendmaking (58553-58554)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2004 15 17/5/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/5/2004 0 17/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2004 2/8/2004 , blz 58553-58554

Kruispuntbank van de wetgeving