S. 3-661 Dossierfiche K. 51-915

Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
Regering G. Verhofstadt II  

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
Eurojust
openbaar ministerie
eerbiediging van het privť-leven
misdaadbestrijding
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-915/1 Wetsontwerp 15/3/2004
K. 51-915/2 Amendementen 24/3/2004
K. 51-915/3 Verslag namens de commissie 14/4/2004
K. 51-915/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/2004
K. 51-915/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2004
3-661/1 3-661/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/4/2004
3-661/2 3-661/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/5/2004
3-661/3 3-661/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2004   Indiening Doc. K. 51-915/1
14/4/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-915/3
29/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 32-36
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 68-69
Doc. K. 51-915/5
29/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
3/5/2004   Overzending Doc. 3-661/1 3-661/1 (PDF)
3/5/2004   Verzending naar commissie: Justitie
27/5/2004   Inschrijving op agenda
3/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
3/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
Doc. 3-661/3 3-661/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/5/2004   Verzending naar commissie
25/5/2004   Inschrijving op agenda
25/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Chevalier
25/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/5/2004   Aanneming zonder amendering
25/5/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-661/2 3-661/2 (PDF)
25/5/2004   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
3/6/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2004   Bekendmaking (58554-58558)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/6/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2004 2/8/2004 , blz 58554-58558

Kruispuntbank van de wetgeving