S. 3-655 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 682bis in hetzelfde wetboek betreffende de procedure voor het onderzoek door het Hof van Cassatie van de verzoeken om rechtsbijstand
Clotilde Nyssens   

hogere rechtspraak
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-655/1 3-655/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/4/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2004   Indiening Doc. 3-655/1 3-655/1 (PDF)
29/4/2004   Inoverwegingneming
29/4/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/4/2004   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
22/2/2005   Bespreking
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 22/2/2005

Kruispuntbank van de wetgeving