S. 3-65 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven
Jacinta De Roeck   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
kiezerslijst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-65/1 3-65/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/7/2003
3-65/2 3-65/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2003   Indiening
Herindiening 2-548/1 - 2000-2001 op 13 oktober 2000.
Doc. 3-65/1 3-65/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlande Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Algemene bespreking
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003   Verzending naar commissie
21/10/2003   Inschrijving op agenda
21/10/2003   Regeling der werkzaamheden
21/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
21/10/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
21/10/2003   Gedachtewisseling
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indienster
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde van de algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het geamendeerde wetsvoorstel nr. 3-13/1
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-65/2 3-65/2 (PDF)
11/12/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 21/10/2003, 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003