S. 3-647 Dossierfiche K. 51-923

Wetsontwerp tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing
Regering G. Verhofstadt II  

aftrek vooraf
beleggingsmaatschappij
belastingharmonisatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-923/1 Wetsontwerp 17/3/2004
K. 51-923/2 Verslag namens de commissie 7/4/2004
K. 51-923/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/4/2004
K. 51-923/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2004
3-647/1 3-647/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/4/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/3/2004   Indiening Doc. K. 51-923/1
7/4/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-923/2
22/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 60, p. 49-53
22/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o1)
Integraal verslag nr. 60, p. 62-63
Doc. K. 51-923/4
22/4/2004   Aanneming zonder amendering
31/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/10 3-82/10 (PDF)
31/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/10 3-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/4/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-647/1 3-647/1 (PDF)
29/4/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2004   Bekendmaking (41328-41334)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2004 5 28/4/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/4/2004 0 28/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2004 27/5/2004 , blz 41328-41334

Kruispuntbank van de wetgeving