S. 3-62 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen
Clotilde Nyssens   

magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-62/1 3-62/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1236/1 - 2001-2002 op 8 juli 2002.
Doc. 3-62/1 3-62/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving