S. 3-618 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Anke Van dermeersch    Frank Creyelman    Wim Verreycken   

gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
kinderoppas
gezinsbeleid
federalisme
verdeling van de bevoegdheden
gezinsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-618/1 3-618/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Indiening Doc. 3-618/1 3-618/1 (PDF)
22/4/2004   Inoverwegingneming
22/4/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving