S. 3-616 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder
Anke Van dermeersch    Frank Creyelman    Wim Verreycken   

maatschappelijke positie
ouderschapstoelage
gezinsbeleid
gezinsuitkering
huisvrouw
huishoudloon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-616/1 3-616/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Indiening Doc. 3-616/1 3-616/1 (PDF)
22/4/2004   Inoverwegingneming
22/4/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving