S. 3-610 Dossierfiche K. 51-910

Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles
Regering G. Verhofstadt II  

nationale uitvoeringsmaatregel
beleggingsmaatschappij
effecten
financiŽle voorschriften
uitgifte van effecten
Financial Services and Markets Authority
rechtsmiddel
commerciŽle rechtspraak
kapitaalbelegging
financieel instrument
icbe-fonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-910/1 Wetsontwerp 15/3/2004
K. 51-910/2 Verslag namens de commissie 30/3/2004
K. 51-910/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-610/1 3-610/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/4/2004
3-610/2 3-610/2 (PDF) Amendementen 5/5/2004
3-610/3 3-610/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2004
3-610/4 3-610/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/5/2004
3-610/5 3-610/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/6/2004
K. 51-910/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/6/2004
K. 51-910/5 Verslag namens de commissie 21/6/2004
K. 51-910/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2004   Indiening Doc. K. 51-910/1
18/3/2004   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 55, p. 46-47
30/3/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-909/2
1/4/2004   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 58, p. 4
1/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 59, p. 7-10
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p.17
Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
Doc. K. 51-910/3
1/4/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/4/2004   Overzending Doc. 3-610/1 3-610/1 (PDF)
2/4/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/5/2004   Inschrijving op agenda
3/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
3/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-61 Hand. 3-61 (PDF)
Doc. 3-610/5 3-610/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2004   Verzending naar commissie
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
5/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/5/2004   Aanneming na amendering
19/5/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-610/3 3-610/3 (PDF)
19/5/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-610/4 3-610/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
3/6/2004   Overzending Doc. K. 51-910/4
21/6/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-909/9
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 56-60
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 77, p. 21
Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Doc. K. 51-910/6
1/7/2004   Aanneming zonder amendering
1/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2005   Bekendmaking (9704-9706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/6/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 5/5/2004, 19/5/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/7/2004 9/3/2005 , blz 9704-9706

Kruispuntbank van de wetgeving