S. 3-607 Dossierfiche K. 51-730

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie
Philippe Monfils   Pierre-Yves Jeholet   Alain Mathot   Valérie Déom   Stephan Goris   Rik Daems   Annemie Roppe   Anne-Marie Baeke  

audiovisuele productie
film
belastingaftrek
filmindustrie
vennootschapsbelasting
steun aan ondernemingen
televisie
fiscale stimulans
filmproductie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-730/1 Wetsvoorstel 22/1/2004
K. 51-730/2 Amendementen 12/3/2004
K. 51-730/3 Amendementen 16/3/2004
K. 51-730/4 Verslag namens de commissie 26/3/2004
K. 51-730/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2004
K. 51-730/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-607/1 3-607/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 4/5/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2004   Indiening Doc. K. 51-730/1
22/1/2004   Inoverwegingneming
22/1/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 46, p. 45
26/3/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-730/4
1/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 58, p. 46-53
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p. 16
Doc. K. 51-730/6
1/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/5/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-607/1 3-607/1 (PDF)
4/5/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/2004   Bekendmaking (42691-42693)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/4/2004 15 3/5/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/4/2004 0 3/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2004 4/6/2004 , blz 42691-42693

Kruispuntbank van de wetgeving