S. 3-606 Dossierfiche K. 51-906

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten
Regering G. Verhofstadt II  

inkomstenbelasting
horecabedrijf
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-906/1 Wetsontwerp 12/3/2004
K. 51-906/2 Amendementen 16/3/2004
K. 51-906/3 Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-906/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-606/1 3-606/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/4/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2004   Indiening Doc. K. 51-906/1
23/3/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-906/3
1/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 58, p. 33-36
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p. 14
Doc. K. 51-906/4
1/4/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/9 3-82/9 (PDF)
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/9 3-82/9 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/4/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-606/1 3-606/1 (PDF)
26/4/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/5/2004   Bekendmaking (40127)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/4/2004 5 23/4/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/4/2004 0 23/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2004 24/5/2004 , blz 40127

Kruispuntbank van de wetgeving