S. 3-601 Dossierfiche K. 51-226

Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf
Olivier Maingain   Daniel Bacquelaine   Hilde Claes   Claude Eerdekens   Geert Lambert   JoŽlle Milquet   Marie Nagy   Tony Van Parys   Hilde Vautmans  

herziening van de grondwet
doodstraf
uitlevering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-226/1 Herziening van de grondwet 25/9/2003
K. 51-226/2 Amendementen 9/12/2003
K. 51-226/3 Amendement 4/1/2004
K. 51-226/4 Amendementen 27/1/2004
K. 51-226/5 Amendement 10/2/2004
K. 51-226/6 Verslag namens de commissie 19/2/2004
K. 51-226/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2004
K. 51-226/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2004
3-601/1 3-601/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 30/3/2004
3-601/2 3-601/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2003   Indiening Doc. K. 51-226/1
19/2/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-226/6
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 57, p. 1-14
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o14)
Integral verslag nr. 57, p. 24-25
Doc. K. 51-226/8
25/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2004   Overzending
30/3/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/1/2005   Inschrijving op agenda
13/1/2005   Algemene bespreking Hand. 3-92 Hand. 3-92 (PDF)
13/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o10) Hand. 3-92 Hand. 3-92 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/3/2004   Verzending naar commissie
2/12/2004   Inschrijving op agenda
2/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux
16/12/2004   Inschrijving op agenda
16/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
16/12/2004   Bespreking
16/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
16/12/2004   Aanneming zonder amendering
16/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-601/2 3-601/2 (PDF)
13/1/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2005   Bekendmaking (5498)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/1/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/12/2004, 16/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/2/2005 17/2/2005, blz 5498