S. 3-58 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen
Clotilde Nyssens   

rechtsvordering
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht
echtscheiding
familierecht
kinderbescherming
gerechtsdeurwaarder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-58/1 3-58/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2003
3-58/2 3-58/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-853/1 - 2000-2001 op 17 juli 2001.
Doc. 3-58/1 3-58/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
9/5/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1645/1
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-58/2 3-58/2 (PDF)
8/6/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 8/6/2006
Commissie: Justitie
Vervallen 9/5/2006, 30/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving