S. 3-570 Dossierfiche K. 51-885

Wetsontwerp houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten :
a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk;
b) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk;
c) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld
Regering G. Verhofstadt II  

arbeidsveiligheid
vakbondsvertegenwoordiger
vakbondsverkiezing
ondernemingsraad
tijdelijk werk
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-885/1 Wetsontwerp 9/3/2004
K. 51-885/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/2004
3-570/1 3-570/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/3/2004
3-570/2 3-570/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2004
3-570/3 3-570/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/4/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/3/2004   Indiening Doc. K. 51-885/1
17/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 113
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 45
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 56-57
Doc. K. 51-885/2
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/9 3-82/9 (PDF)
18/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/9 3-82/9 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/3/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/3/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-570/1 3-570/1 (PDF)
22/3/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-570/3 3-570/3 (PDF)
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o9) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/3/2004   Verzending naar commissie
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
24/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2004   Aanneming zonder amendering
24/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-570/2 3-570/2 (PDF)
1/4/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/4/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2004   Bekendmaking (22340)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/3/2004 5 24/3/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/3/2004 15 22/4/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 23/3/2004 15 22/4/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 23/3/2004 60 7/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2004 16/4/2004 , blz 22340

Kruispuntbank van de wetgeving