S. 3-566 Dossierfiche                  

Evaluatie van de hervorming van de politiediensten
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

gemeentepolitie
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gegevensbank
administratieve formaliteit
ASTRID
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
begrotingsfonds
geldboete
transmissienet
informatiesysteem
gesubsidieerde contractueel (gesco)
lokale financiŽn
personeelsbeheer
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-566/1 3-566/1 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2004   Indiening
9/3/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o10) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/3/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
9/3/2004   Hoorzitting met de heer Herman Fransen, commissaris-generaal van de Federale Politie
9/3/2004   Gedachtewisseling
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Hoorzitting met de heer P. Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
23/3/2004   Gedachtewisseling
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Hoorzitting met het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten.
11/5/2004   Gedachtewisseling
29/6/2004   Inschrijving op agenda
29/6/2004   Lezing verslag
Lezing van het verslag van mevrouw Jeannine Leduc.
29/6/2004   Regeling der werkzaamheden
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Regeling der werkzaamheden
9/11/2004   Bespreking van de voorstellen van aanbevelingen.
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Bespreking van de voorstellen van aanbevelingen.
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Bespreking van de voorstellen van aanbevelingen.
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Bespreking van de voorstellen van aanbevelingen.
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Bespreking van de voorstellen van aanbevelingen.
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Bespreking
van de voorstellen van aanbeveling
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-566/1 3-566/1 (PDF)
17/2/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste minster, de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
17/2/2005   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/2/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/3/2004, 23/3/2004, 11/5/2004, 29/6/2004, 9/11/2004, 30/11/2004, 14/12/2004

Kruispuntbank van de wetgeving