S. 3-560 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 314bis van het Strafwetboek en de artikelen 90ter en 90quater van het Wetboek van strafvordering, teneinde in de mogelijkheid te voorzien alarmknoppen te gebruiken bij overvallen op handelszaken en bedreiging van bepaalde categorieŽn van uitoefenaars van vrije beroepen
Stefaan De Clerck   

strafprocedure
politie
strafrecht
vrij beroep
criminaliteit
detailhandel
eerbiediging van het privť-leven
eigendomsdelict
misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-560/1 3-560/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2004   Indiening Doc. 3-560/1 3-560/1 (PDF)
18/3/2004   Inoverwegingneming
18/3/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving