S. 3-552 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten
Jacques Devolder   

nationaal parlement
recht tot betogen
regionaal parlement
openbare veiligheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-552/1 3-552/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2004   Indiening Stuk 3-552/1 3-552/1 (PDF)
11/3/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/3/2004   Verzending naar commissie
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Uitgesteld
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
8/3/2005   Hoorzitting met de heer Roland Vanreusel, hoofdcommissaris, korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene
8/3/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/3/2005

Kruispuntbank van de wetgeving