S. 3-55 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering
Clotilde Nyssens   

rechtsmiddel
gerechtelijke dwaling
strafprocedure
verbeurdverklaring van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-55/1 3-55/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-654/1 - 2000-2001 op 13 februari 2001.
Doc. 3-55/1 3-55/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving