S. 3-547 Dossierfiche                  

Mensenhandel en visafraude
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

toelating van vreemdelingen
Democratische Republiek Congo
DNA
ambassade
Dienst Vreemdelingenzaken
schijnhuwelijk
familiemigratie
OekraÔne
student
visabeleid
Akkoord van Schengen
Internationale Organisatie voor Migratie
fraude
consulaat
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-547/1 3-547/1 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2004
3-547/2 3-547/2 (PDF) Bijlagen 13/7/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2003   Indiening
9/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-72 Hand. 3-72 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Verzending naar commissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Paul Wille
9/12/2003   Hoorzitting met de heer Rudi Veestraeten, directeur-generaal van het directoraat-generaal "Consulaire Zaken" van het ministerie van Buitenlandse Zaken
9/12/2003   Gedachtewisseling
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Niet behandeld
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Hoorzitting met de heer Rudi Veestraeten, directeur-generaal van het Directoraat-generaal "Consulaire Zaken" van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
23/3/2004   Hoorzitting met de heer F. Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
23/3/2004   Gedachtewisseling
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Niet behandeld
29/6/2004   Inschrijving op agenda
29/6/2004   Lezing verslag
Lezing van het verslag van mevrouw Erika Thijs en de heer Paul Wille.
29/6/2004   Bespreking aanbevelingen
Bespreking van de aanbevelingen.
6/7/2004   Inschrijving op agenda
6/7/2004   Bespreking aanbevelingen
Bespreking van de aanbevelingen
13/7/2004   Inschrijving op agenda
13/7/2004   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (12 stemmen)
13/7/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-547/1 3-547/1 (PDF)
13/7/2004   Bijlagen bij het verslag Doc. 3-547/2 3-547/2 (PDF)
15/7/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2003, 23/3/2004, 13/7/2004

Kruispuntbank van de wetgeving