S. 3-541 Dossierfiche K. 51-613

Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsvordering
openbaar ministerie
judiciŽle hervorming
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-613/1 Wetsontwerp 24/12/2003
K. 51-613/2 Amendementen 3/2/2004
K. 51-613/3 Verslag namens de commissie 25/2/2004
K. 51-613/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/2004
K. 51-613/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2004
3-541/1 3-541/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/3/2004
3-541/2 3-541/2 (PDF) Amendementen 10/3/2004
3-541/3 3-541/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2004
3-541/4 3-541/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/12/2003   Indiening Doc. K. 51-613/1
25/2/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-613/3
4/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 26-46
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 53, p. 56-57
Doc. K. 51-613/5
4/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2004   Overzending Doc. 3-541/1 3-541/1 (PDF)
8/3/2004   Verzending naar commissie: Justitie
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
Doc. 3-541/4 3-541/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/3/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Niet behandeld
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/3/2004   Bespreking
10/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
10/3/2004   Aanneming zonder amendering
10/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-541/3 3-541/3 (PDF)
18/3/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2004   Bekendmaking (37195-37199)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/4/2004 7/5/2004 , blz 37195-37199

Kruispuntbank van de wetgeving