S. 3-54 Dossierfiche K. 51-2447

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand
Clotilde Nyssens   

bewijs
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-54/1 3-54/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2003
3-54/2 3-54/2 (PDF) Amendementen 22/3/2006
3-54/3 3-54/3 (PDF) Amendementen 29/3/2006
3-54/4 3-54/4 (PDF) Verslag namens de commissie 29/3/2006
3-54/5 3-54/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/3/2006
3-54/6 3-54/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/4/2006
K. 51-2447/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/4/2006
K. 51-2447/2 Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-2447/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/4/2007
K. 51-2447/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-652/1 - 2000-2001 op 13 februari 2001.
Doc. 3-54/1 3-54/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/4/2006   Inschrijving op agenda
27/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
27/4/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-2/o0) Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
11/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Bespreking
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
29/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
29/3/2006   Aanneming na amendering
29/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-54/4 3-54/4 (PDF)
29/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-54/5 3-54/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2006   Overzending Doc. K. 51-2447/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2447/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 38-39
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 8
Doc. K. 51-2447/4
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 55 tussen de 2 termijnen + 30 nieuwe termijn = 145
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2007   Bekendmaking (32655-32656)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/4/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/1/2006, 18/1/2006, 25/1/2006, 14/3/2006, 22/3/2006, 29/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 28/4/2006 60 26/6/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 55 tussen de 2 termijnen + 30 nieuwe termijn = 145
Onderzoekstermijn (K1) 28/4/2006 145 9/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 15/6/2007 , blz 32655-32656

Kruispuntbank van de wetgeving