S. 3-534 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 590 van het Wetboek van strafvordering
Jean-Marie Dedecker   

strafblad
strafprocedure
wegverkeer
verkeersregels
toegang tot de rechtspleging
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-534/1 3-534/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2004   Indiening Doc. 3-534/1 3-534/1 (PDF)
4/3/2004   Inoverwegingneming
4/3/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
4/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving