S. 3-525 Dossierfiche K. 51-790

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
Jean-Pierre Malmendier   André Frédéric   Daan Schalck   Tony Van Parys   Hilde Vautmans  

religieuze sekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-790/1 Wetsvoorstel 5/2/2004
K. 51-790/2 Amendement 10/2/2004
K. 51-790/3 Verslag namens de commissie 16/2/2004
K. 51-790/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2004
K. 51-790/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/2004
3-525/1 3-525/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/3/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2004   Indiening Doc. K. 51-790/1
5/2/2004   Inoverwegingneming
5/2/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 49, p. 17
16/2/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-790/3
19/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 32-33
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-19/o2)
Integraal verslag nr. 52, p. 91-92
Doc. K. 51-790/5
19/2/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-525/1 3-525/1 (PDF)
16/3/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2004   Bekendmaking (35903-35904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/2/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/3/2004 0 15/3/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/3/2004 15 15/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/4/2004 30/4/2004 , blz 35903-35904

Kruispuntbank van de wetgeving