S. 3-522 Dossierfiche K. 51-768

Wetsontwerp tot herinvoering in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen van de bevoegdheid van officieren van gerechtelijke politie om 's nachts alle plaatsen te betreden en te doorzoeken zonder voorafgaande toelating van de politierechtbank
Tony Van Parys   Hilde Claes   Pieter De Crem   Valérie Déom   Jean-Pierre Malmendier   Walter Muls   Martine Taelman   Jo Vandeurzen   Melchior Jr. Wathelet  

handel in verdovende middelen
drugverslaving
huiszoeking
politie
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-768/1 Wetsvoorstel 4/2/2004
K. 51-768/2 Amendementen 10/2/2004
K. 51-768/3 Verslag namens de commissie 16/2/2004
K. 51-768/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2004
K. 51-768/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/2004
3-522/1 3-522/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/3/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/2/2004   Indiening Doc. K. 51-768/1
5/2/2004   Inoverwegingneming
5/2/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 49, p. 16
16/2/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-768/3
19/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 32
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, p. 91
Doc. K. 51-768/5
19/2/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-522/1 3-522/1 (PDF)
16/3/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2004   Bekendmaking (38380-38381)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/2/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/3/2004 0 15/3/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/3/2004 15 15/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/4/2004 13/5/2004 , blz 38380-38381

Kruispuntbank van de wetgeving