S. 3-516 Dossierfiche K. 51-251

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Geert Bourgeois  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-251/1 Wetsvoorstel 2/10/2003
K. 51-251/2 Verslag namens de commissie 30/1/2004
K. 51-251/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/2004
3-516/1 3-516/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/2004
3-516/2 3-516/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/2005
3-516/3 3-516/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2003   Indiening Doc. K. 51-251/1
16/10/2003   Inoverwegingneming
30/1/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-251/2
12/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 41-43
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o1)
Integraal verslag nr. 50, p. 45
Doc. K. 51-251/3
12/2/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/2/2004   Overzending Doc. 3-516/1 3-516/1 (PDF)
13/2/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/1/2005   Inschrijving op agenda
20/1/2005   Algemene bespreking Hand. 3-93 Hand. 3-93 (PDF)
20/1/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-93 Hand. 3-93 (PDF)
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 3-94 Hand. 3-94 (PDF)
Doc. 3-516/3 3-516/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/2/2004   Verzending naar commissie
18/1/2005   Inschrijving op agenda
18/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
18/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
18/1/2005   Aanneming zonder amendering
18/1/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-516/2 3-516/2 (PDF)
20/1/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/4/2005   Bekendmaking (18260)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/2/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/1/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2005 21/4/2005 , blz 18260

Kruispuntbank van de wetgeving