S. 3-514 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, in het licht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij
Stefaan De Clerck   

auteursrecht
intellectuele eigendom
mediatheek
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
informatiemaatschappij
bibliotheek
literaire en artistieke eigendom
audiovisuele piraterij
reproductie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-514/1 3-514/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/2/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2004   Indiening Doc. 3-514/1 3-514/1 (PDF)
19/2/2004   Inoverwegingneming
19/2/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/2/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving