S. 3-510 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
beroepsvereniging
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-510/1 3-510/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/2/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2004   Indiening Doc. 3-510/1 3-510/1 (PDF)
12/2/2004   Inoverwegingneming
12/2/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/2004   Verzending naar commissie
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
29/6/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/6/2005, 16/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving