S. 3-500 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen
Berni Collas   

wetgeving
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
ratificatie van een overeenkomst
rechten van het individu
rechten van de mens
internationaal publiekrecht
internationale organisatie
wetspublicatie
supranationaliteit
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-500/1 3-500/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/2/2004
3-500/2 3-500/2 (PDF) Amendementen 18/2/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2004   Indiening Doc. 3-500/1 3-500/1 (PDF)
12/2/2004   Inoverwegingneming
12/2/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/2/2004   Verzending naar commissie
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 4/5/2004, 11/5/2004