S. 3-496 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Annemie Van de Casteele    Jean-Marie Dedecker   

BTW-tarief
verbetering van woningen
bouwnijverheid
sociale woning
woningbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-496/1 3-496/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/2/2004
3-496/2 3-496/2 (PDF) Amendementen 2/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2004   Indiening Doc. 3-496/1 3-496/1 (PDF)
12/2/2004   Inoverwegingneming
12/2/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/2/2004   Verzending naar commissie
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
2/2/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/2/2005

Kruispuntbank van de wetgeving