S. 3-478 Dossierfiche K. 51-564

Wetsontwerp betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
Regering G. Verhofstadt II  

Internationaal Strafhof
justitiŽle samenwerking
internationaal strafrecht
Internationaal Straftribunaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-564/1 Wetsontwerp 8/12/2003
K. 51-564/2 Amendementen 6/1/2004
K. 51-564/3 Amendementen 7/1/2004
K. 51-564/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2004
K. 51-564/4 Verslag namens de commissie 19/1/2004
K. 51-564/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/2004
3-478/1 3-478/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/1/2004
3-478/3 3-478/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2004
3-478/4 3-478/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 11/2/2004
3-478/2 3-478/2 (PDF) Amendementen 12/2/2004
3-478/5 3-478/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2004
K. 51-564/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/2/2004
K. 51-564/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/12/2003   Indiening Doc. K. 51-564/1
19/1/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-564/4
22/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 38-44
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o20)
Integraal verslag nr. 46, p. 54
Doc. K. 51-564/6
22/1/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2004   Overzending Doc. 3-478/1 3-478/1 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-478/5 3-478/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/1/2004   Verzending naar commissie
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
11/2/2004   Bespreking
11/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
11/2/2004   Aanneming na amendering
11/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-478/3 3-478/3 (PDF)
11/2/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-478/4 3-478/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-564/7
10/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 36
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o2)
Integraal verslag nr. 55, p. 52-53
Doc. K. 51-564/8
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/2004   Bekendmaking (18510-18522)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/2/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2004 1/4/2004, blz 18510-18522

Kruispuntbank van de wetgeving