S. 3-476 Dossierfiche K. 51-582

Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden
Regering G. Verhofstadt II  

zetelverdeling
Europees afgevaardigde
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-582/1 Wetsontwerp 15/12/2003
K. 51-582/2 Amendementen 19/12/2003
K. 51-582/3 Amendementen 7/1/2004
K. 51-582/4 Amendementen 14/1/2004
K. 51-582/5 Verslag namens de commissie 19/1/2004
K. 51-582/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2004
K. 51-582/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/1/2004
K. 51-582/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/2004
3-476/1 3-476/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/1/2004
3-476/2 3-476/2 (PDF) Amendementen 30/1/2004
3-476/3 3-476/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
3-476/4 3-476/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/2/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2003   Indiening Doc. K. 51-582/1
19/1/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-582/5
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 1-59 + nr. 45, p. 1-16 + p. 21-22
22/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 73-79
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-1/o52)
Integraal verslag nr. 46, p. 79-88
Doc. K. 51-582/8
22/1/2004   Aanneming na amendering door commissie
7/1/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/6 3-82/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
20/1/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
20/1/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/1/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/1/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-476/1 3-476/1 (PDF)
26/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2004   Inschrijving op agenda
5/2/2004   Amendemenen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
5/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-8/o15) Hand. 3-41 Hand. 3-41 (PDF)
Doc. 3-476/4 3-476/4 (PDF)
26/1/2004   Verzending naar commissie
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
27/1/2004   Bespreking
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-3/o0)
27/1/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Stefaan Noreilde is eenparig goedgekeurd (12 stemmen).
Doc. 3-476/3 3-476/3 (PDF)
5/2/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/2004   Bekendmaking (17320-17321)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/1/2004, 22/1/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/1/2004, 3/2/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/1/2004 5 28/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/1/2004 20 16/2/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 27/1/2004 20 16/2/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 27/1/2004 60 20/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/2004 26/3/2004 , blz 17320-17321

Kruispuntbank van de wetgeving