S. 3-475 Dossierfiche K. 51-583

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten
Regering G. Verhofstadt II  

institutioneel akkoord
zetelverdeling
regionaal parlement
institutionele hervorming
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-583/1 Ontwerp van bijzondere wet 15/12/2003
K. 51-583/2 Verslag namens de commissie 20/1/2004
K. 51-583/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/2004
3-475/1 3-475/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/1/2004
3-475/2 3-475/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
3-475/3 3-475/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2003   Indiening Doc. K. 51-583/1
18/12/2003   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 41, p. 52-53
19/1/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-584/6
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 1-59 + nr. 45, p. 1-16 + p. 21
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-26/o26)
Integraal verslag nr. 46, p. 72-73
Doc. K. 51-583/3
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
20/1/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
20/1/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2004   Overzending Doc. 3-475/1 3-475/1 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2004   Inschrijving op agenda
5/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-9/o10) Hand. 3-41 Hand. 3-41 (PDF)
Doc. 3-475/3 3-475/3 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
27/1/2004   Bespreking
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o3)
27/1/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Stefaan Noreilde is eenparig goedgekeurd (12 stemmen).
Doc. 3-475/2 3-475/2 (PDF)
5/2/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2004   Bekendmaking (17721)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/1/2004, 22/1/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/1/2004, 3/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2004 29/3/2004 , blz 17721

Kruispuntbank van de wetgeving