S. 3-474 Dossierfiche K. 51-581

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving
Regering G. Verhofstadt II  

regionale verkiezingen
kandidaat
plaatsvervanger
gelijke behandeling van man en vrouw
verkiesbaarheid
zetelverdeling
kiesrecht
minister
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-581/1 Wetsontwerp 15/12/2003
K. 51-581/2 Erratum 18/12/2003
K. 51-581/3 Amendementen 19/12/2003
K. 51-581/4 Amendementen 7/1/2004
K. 51-581/5 Amendementen 14/1/2004
K. 51-581/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2004
K. 51-581/6 Verslag namens de commissie 20/1/2004
K. 51-581/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/1/2004
K. 51-581/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/2004
3-474/1 3-474/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/1/2004
3-474/2 3-474/2 (PDF) Amendementen 30/1/2004
3-474/3 3-474/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
3-474/4 3-474/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/2/2004
3-474/5 3-474/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2003   Indiening Doc. K. 51-581/1
18/12/2003   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 41, p. 51-52
19/1/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-584/6
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 1-59 + nr. 45, p. 1-16 + p. 18-20
22/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 62-72
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-26/o26)
Integraal verslag nr. 46, p. 72
Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
Doc. K. 51-581/9
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
20/1/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
20/1/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2004   Overzending Doc. 3-474/1 3-474/1 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2004   Inschrijving op agenda
5/2/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
5/2/2004   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
5/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-40 Hand. 3-40 (PDF)
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-13/o13) Hand. 3-41 Hand. 3-41 (PDF)
Doc. 3-474/5 3-474/5 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
27/1/2004   Bespreking
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o3)
27/1/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Stefaan Noreilde is eenparig goedgekeurd (12 stemmen).
Doc. 3-474/3 3-474/3 (PDF)
5/2/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/2004   Bekendmaking (17507-17520)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/1/2004, 22/1/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/1/2004, 3/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/3/2004 26/3/2004 , blz 17507-17520

Kruispuntbank van de wetgeving