S. 3-471 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis
Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Germeaux   

alimentatieplicht
sociale voorzieningen
OCMW
bejaarde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-471/1 3-471/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/1/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2004   Indiening Doc. 3-471/1 3-471/1 (PDF)
29/1/2004   Inoverwegingneming
29/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/1/2004   Verzending naar commissie
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
26/1/2005   Bespreking
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/1/2005, 19/10/2005, 10/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving