S. 3-449 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan
Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Germeaux   

loopbaanonderbreking
ouderverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-449/1 3-449/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2004   Indiening Doc. 3-449/1 3-449/1 (PDF)
15/1/2004   Inoverwegingneming
15/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving