S. 3-445 Dossierfiche K. 51-369

Wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij
Regering G. Verhofstadt II  

kredietinstelling
financieel beroep
nationale uitvoeringsmaatregel
postdienst
beleggingsmaatschappij
valsemunterij
namaak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-369/1 Wetsontwerp 30/10/2003
K. 51-369/2 Verslag namens de commissie 17/12/2003
K. 51-369/3 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2003
K. 51-369/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2003
K. 51-369/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2004
3-445/1 3-445/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/1/2004
3-445/2 3-445/2 (PDF) Amendementen 4/2/2004
3-445/3 3-445/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2004
3-445/4 3-445/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 4/2/2004
3-445/5 3-445/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2004
K. 51-369/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/2/2004
K. 51-369/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/10/2003   Indiening Doc. K. 51-369/1
17/12/2003   Aanneming in commissie (splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-369/2
8/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 29-30
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 42, p. 47-48
8/1/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2004   Overzending Doc. 3-445/1 3-445/1 (PDF)
19/1/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-445/5 3-445/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/1/2004   Verzending naar commissie
4/2/2004   Inschrijving op agenda
4/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/2/2004   Bespreking
4/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/2/2004   Aanneming na amendering
4/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-445/3 3-445/3 (PDF)
4/2/2004   Tekst aangenomen
Geamendeerde tekst
Doc. 3-445/4 3-445/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-369/6
10/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 101
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 41-42
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 56
Doc. K. 51-369/7
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2004   Bekendmaking (53916-53917)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 4/2/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2004 5/7/2004 , blz 53916-53917

Kruispuntbank van de wetgeving