S. 3-442 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling
Marie-Hélène Crombé-Berton    Antoine Duquesne   

burgerlijke rechtsvordering
arbitrage
scheidsrechtspraak
gerechtelijke achterstand
gerechtskosten
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-442/1 3-442/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/1/2004
3-442/2 3-442/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2004   Indiening Doc. 3-442/1 3-442/1 (PDF)
15/1/2004   Inoverwegingneming
15/1/2004   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/1/2004   Verzending naar commissie
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Regeling der werkzaamheden
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Olivier Domb, voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw
26/10/2004   Inschrijving op agenda
26/10/2004   Bespreking
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Bespreking
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Bespreking
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-781
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-442/2 3-442/2 (PDF)
21/12/2004   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 21/12/2004
Commissie: Justitie
Vervallen 13/10/2004, 19/10/2004, 26/10/2004, 9/11/2004, 30/11/2004, 17/12/2004