S. 3-432 Dossierfiche K. 51-838

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
strijd tegen de misdadigheid
strafsanctie
jeugdcriminaliteit
eigendomsdelict
overtreding
vandalisme
misdaadbestrijding
administratieve sanctie
administratieve overtreding
jongere
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
politie
sociaal probleem
gemeente
rechtsbijstand
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-432/1 3-432/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
3-432/2 3-432/2 (PDF) Amendementen 10/2/2004
3-432/3 3-432/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/2004
3-432/4 3-432/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/2/2004
3-432/5 3-432/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2004
K. 51-838/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/2/2004
K. 51-838/2 Verslag namens de commissie 19/3/2004
K. 51-838/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
2-1593
Doc. 3-432/1 3-432/1 (PDF)
19/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-12/o9) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-432/5 3-432/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/12/2003   Verzending naar commissie
10/2/2004   Inschrijving op agenda
10/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
10/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o0)
10/2/2004   Aanneming na amendering
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-432/3 3-432/3 (PDF)
17/2/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-432/4 3-432/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-838/1
19/3/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-837/4
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 37 + p. 48
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-3/o33)
Integraal verslag nr. 57, p. 21
Doc. K. 51-838/3
25/3/2004   Aanneming zonder amendering
25/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/2004   Bekendmaking (52181-52182)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 10/2/2004, 17/2/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2004 25/6/2004 , blz 52181-52182

Kruispuntbank van de wetgeving