S. 3-430 Dossierfiche                  

Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997
Regering G. Verhofstadt II  

belastingovereenkomst
belastingontheffing
SN Brussels Airlines
winstbelasting
terugwerkende kracht van de wet
Saoedi-ArabiŽ
luchtvervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-430/1 3-430/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
3-430/2 3-430/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/1/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
50-1791
Doc. 3-430/1 3-430/1 (PDF)
20/1/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-430/2 3-430/2 (PDF)
20/1/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/2004   Bekendmaking (8766)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 5/1/2004 15 19/1/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/1/2004 0 19/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/2004 13/2/2004 , blz 8766

Kruispuntbank van de wetgeving