S. 3-429 Dossierfiche K. 51-545

Wetsontwerp tot invoering van nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
Jean-Pol Henry   Stephan Goris   Dalila Douifi   Robert Denis  

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
jood
Roma
gedeporteerde
Tweede Wereldoorlog
vergoedingspensioen
kosteloze medische verzorging
oorlogsslachtoffer
wees

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-545/1 Wetsvoorstel 4/12/2003
K. 51-545/2 Verslag namens de commissie 17/12/2003
K. 51-545/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/12/2003
K. 51-545/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
3-429/1 3-429/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/1/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2003   Indiening Doc. K. 51-545/1
4/12/2003   Inoverwegingneming
17/12/2003   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-545/2
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 52-53
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 82-83
Hand. 3-31 Hand. 3-31 (PDF)
Doc. K. 51-545/4
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/1/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-429/1 3-429/1 (PDF)
20/1/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2004   Bekendmaking (13941-13942)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/1/2004 15 19/1/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/1/2004 0 19/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2004 12/3/2004, blz 13941-13942